Index

2010
2009
2008
28 november 2008De groeiringen van de venusschelp 29 oktober 2008Impressie onderzoeksreis Tridens 20080603nieuwsblogs 20080326nieuwsblogs
2007

Blog: Het leven van een onderzoeker...met vallen en opstaan

10 november 2009


In het blog van ZeeinZicht vertellen zeeonderzoekers hun belevenissen. Elke week komt een andere onderzoeker aan het woord. Deze week is dat Wouter Vandenbruwaene van de Universiteit Antwerpen. Hij doet onderzoek op de schorren en slikken langsheen de Schelde. Zijn veldcampagne was een hele uitdaging, maar het echte werk moet dan nog maar pas beginnen: de verwerking van de data.

Terwijl ik hier achter mijn computer mijn datasets bekijk denk ik terug aan de veldcampagnes van afgelopen zomer. En dan met name aan die ene veldcampagne diep in het Verdronken Land van Saeftinghe. Die was superleuk, maar wel een hele onderneming.

Foto: Veldwerk in het Verdronken Land van Saeftinghe

Ik wilde daar in verschillende geulen de stroomsnelheid en waterhoogte meten. Dat kan met hele dure high-tech meettoestellen die gedurende een aantal dagen op dezelfde plek moeten blijven hangen. Je wilt natuurlijk niet meemaken dat n van deze toestellen gaat wegspoelen. Zeker niet zo een stroomsnelheidsmeter, deze heeft de waarde van een nieuwe auto! Om de stroomsnelheidsmeters vast te zetten gebruikten we hele zware frames. Die frames zijn bijna niet op te heffen, maar ze moesten toch 3,5 kilometer het schor ingebracht worden.

Foto: En van de dure meettoestellen met een zwaar frame om wegspoelen te voorkomen.

In totaal waren we met vijf mensen om de frames te versleuren. De eerste 2 kilometer reden we met een kruiwagen over een kleine dijk, maar daarna moesten we het schor op. Schorren bestaan uit een schoroppervlak waarop planten staan, en modderige geulen met breedtes van 50 cm tot honderden meters. Vooral de kleine geultjes zijn verraderlijk: ze zijn immers vaak overgroeid door planten waardoor je ze niet kunt zien. Daar val je dan ineens in zo een geul met al dat zwaar materiaal op je rug. Geeft best wel hilarische toestanden. Toen we daar zo aan het sleuren waren verheugde ik me plotseling op de komende fase van het onderzoek: het computerwerk! Geen kniediep modder om doorheen te zwoegen, maar een luxe bureaustoel om zacht in achterover te leunen.......

Foto: Kniediep modder om doorheen te zwoegen.

Maar dit valt toch even tegen! Het computerwerk duurt veel langer dan ik in gedachten had. Ik heb zoveel getallen verzameld, dat het heel ingewikkeld is om er een goed gemiddelde uit te berekenen. De datasets zijn zo groot dat het soms moeilijk is om door de bomen het bos nog te zien. Na een aantal weken is het me dan toch gelukt: mijn data zijn geordend en de gemiddeldes zijn berekend!

Foto: De dataset was zo groot, dat het soms moeilijk was om door de bomen het bos nog te zien.

Straks, als ik alles heb opgeschreven en ik het resultaat in handen heb, zal ik echt terugkijken op een geweldige tijd. Maar de weg er naar toe is er n met vallen en opstaan, letterlijk en figuurlijk!

Vriendelijke groeten, Wouter

Meer weten?

Het onderzoek

Mijn onderzoek vindt plaats langsheen de Westerschelde in Nederland (schor van het Verdronken Land van Saeftinghe en het Paulinaslik) en langsheen de Zeeschelde in Vlaanderen, waar ik onderzoek doe in een aantal kleinere zoetwaterschorren. Ik ga na wat de inlvoed is van plantengroei op geulvorming. Vandaar de vergelijking van stroomsnelheden en waterhoogtes op een begroeid schor (Saeftinghe) en een niet begroeid slik (Paulina). Verder kijk ik ook naar wat de invloed is van de hoogte van zo een schor alsook wat de invloed is van de zeespiegelstijging op de vorming van geulen. Hiervoor worden ondere andere luchtfoto’s vanaf 1935 tot recent met elkaar vergeleken.


Foto: Een meettoestel in een geul van het Verdronken Land van Saeftinghe

naar boven

Meer informatie

Het onderzoek van Wouter vormt een onderdeel van polaire ecologie, limnologie en geomorfologie van de Universiteit van Antwerpen.
Onderzoeksproject: Initiatie, vorming en geometrische eigenschappen van getijdengeulnetwerken - wat is de rol van vegetatie?
naar boven

Bron

Drs. Wouter Vandenbruwaene
AIO
Universiteit Antwerpen
Polaire ecologie, limnologie en geomorfologie
E-mail: Wouter.Vandenbruwaene@ua.ac.be