Big Brother op schelpenbank

Jonge kluut, foto Sytske Dijksen Foto Fitis

Jonge kluut, foto Sytske Dijksen Foto Fitis

Het schelpenbankje op het eiland in het Wagejot, aan de Texelse waddendijk, is 20×20 meter groot. Kluten, sterns en meeuwen verdringen elkaar om de beste broedplaats. Aan de overkant van de sloot is het ook druk. Vogelfotografen verdringen elkaar om de beste fotoplaats. Uit heel Europa komen ze om het intieme leven van de vogels te zien en te fotograferen.

Lees verder
Het volledige artikel op de website van Ecomare

Reacties welkom!